We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.

Turvallisuuspäällikkö

Lisätietoja yksiköstä

Yara valmistaa Kokkolassa yli 200 kt rehufosfaatteja ja yli 200 kt tonnia kaliumsulfaatteja vuodessa. Lisäksi tehtailla varastoidaan ja toimitetaan ammoniakkia ja fosforihappoa. Rehufosfaatteja käytetään eläinrehujen raaka-aineina parantamaan lihan ja maidon laatua. Kaliumsulfaattia käytetään lannoitteiden valmistamiseen tai sellaisenaan lannoitteena. Kokkolan toimipaikka sijaitsee Kokkolan Suurteollisuusalueella.

Haemme Yaran Kokkolan tehtaille määräaikaista

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖÄ

Odotamme valittavalta henkilöltä erinomaista turvallisuusasennetta. Olet osa tehtaan johtoryhmää ja raportoit tehtaanjohtajalle. Omaat vahvan halun kehittää toimintaa sekä tukea turvallisten toimintatapojen kehittämistä.

Vastuut

 • Suunnittelee ja johtaa Kokkolan toimipaikan henkilö-, prosessi- ja alueturvallisuuteen liittyviä asioita
 • Koordinoi ylläpito- ja kehitysprojekteihin liittyviä turvallisuusasioita
 • Toimii toimipaikan työsuojelupäällikkönä
 • Kehittää turvallisia käytäntöjä yhteistyössä linjaorganisaation ja Yaran johdon kanssa
 • Osastojen välisen yhteistyön sekä toimintamallien kehitys osana tehtaan johtoryhmää
 • Vastaa HESQ -vuosisuunnittelusta, kuukausittaisesta raportoinnista ja raportoinnin kehittämisestä sekä pitkän tähtäimen suunnitelmien laadinnasta palvelemaan asetettuja kokonaistavoitteita 
 • Vastaa yhteistoiminnasta työterveyden ja viranomaisten kanssa varmistaen lakisääteisten palvelujen tuottaminen sekä jatkuva toiminnan kehittäminen 

Edellytykset

 • Soveltuva turvallisuuteen tai prosessiteollisuuteen liittyvä tutkinto (DI tai insinööri)
 • Riittävä työkokemus prosessiteollisuudesta ja siihen liittyvistä turvallisuusasioista
 • Yhteistyökyky, oma-aloitteellisuus ja päätöksentekokyky
 • Käytännönläheinen työskentelytapa
 • Vahva halu kehittää omaa ja organisaation osaamista
 • Sujuva suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • Kyky verkostoitua Yaran globaaliin ja alan yleisiin verkostoihin

Lisätietoja

Kyseessä on noin vuoden mittainen määräaikainen vanhempainvapaansijaisuus. Lähetä cv:si ja palkkatoiveesi 20.8.2017 mennessä www.yara.com/careers nettisivujen kautta.