Vi på Yara är en del av ett globalt nätverk som samarbetar för att på ett lönsamt och ansvarsfullt  sätt lösa några av världens viktigaste utmaningar - resursknapphet, osäker livsmedelsförsörjning och miljöförändringar.

Digital Marketing Specialist

Om vår organisation

Yara Crop Nutrition söker en Digital Marketing Specialist till vårt moderna kontor i Västra hamnen, Malmö! Du kommer att ingå i ett team av agronomer, marknadsförare och säljare. Ditt huvudskaliga arbetsområde kommer att vara marknadsföring i digitala kanaler på den svenska lantbruksmarknaden.


Crop Nutrition segmentet inom Yara i den nordiska regionen täcker åtta länder; Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. Huvudelen av de nordiska marknaderna är mogna marknader där Yara har en stark position. Yara har i denna region ett tydligt fokus på att ytterligare fördjupa kommunikationen gentemot lantbrukarna och att stärka Yaras position i hela värdekedjan. En viktig faktor för att kunna leva upp till denna ambition är att matcha behovet av digital information inom lantbruket.

Ditt ansvar

 • Ansvara för att driva den digitala förändringen för Crop Nutrition vilket är en viktig del av Yaras kommersiella strategi.
 • Arbeta tillsammans med det svenska Crop Nutrition teamet med digitala aktiviteter, internt såväl som externt.
 • Ansvara för att mäta och rapportera resultatet av den digitala marknadsföringen.
 • Utveckla strategin för sociala medier och öka Yaras närvaro på sociala medier.
 • Arbeta i den nordiska verksamheten för att utveckla en digital ”approach” tillsammans med de nordiska kollegerna.
 • Ansvara för genomförandet av digitala strategier.
 • Ansvara för produktionen av nyhetsbrev i samarbete med agronomi teamet.
 • Ansvara för att uppdatera hemsidan.
 • Medverka i och ansvara för mindre projekt inom marknadsföring.

Dina kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet

 • Några års arbetslivserfarenhet inom liknande bransch. Utbildning inom marknadsföring och/eller lantbruk är meriterande.
 • Dokumenterad operativ och processbetonad erfarenhet av kundrelationssystem (CRM) i ett kommersiellt sammanhang.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med Web-plattformar med en stark digital framtoning.
 • God kunskap inom och känsla för svenskt lantbruk.

Kompetens

 • Stort intresse för digital kommunikation.
 • Analytisk förmåga och road av att arbeta med rådata från digitala kanaler och med stöd av denna information analysera, utveckla och dra slutsatser.
 • God kunskap av digitala verktyg och sociala medier.
 • Operativ kunskap och god förståelse av marknadsföring genom olika kanaler samt kanalernas plats i försäljningsprocessen.
 • Goda kunskaper i svenska (speciellt i skrift) och engelska.
 • Du har en öppen och positiv attityd samt god samarbetsförmåga för att nå bra och praktiska lösningar.
 • God förmåga till problemlösning.

Du arbetar bra i team och har lätt för att anpassa dig till olika miljöer och sammanhang.

Ytterligare information

På den nordiska markanden finns ett marknadsföringsteam som har ett nära samarbete med agronom- och säljteamen i de olika länderna. Tjänsten ingår i den svenska delen av detta team med fokus på de svenska marknadsföringsaktiviteterna.

Som Digital Marketing Specialist har du ett övergripande ansvar för att driva den digitala utvecklingen inom Crop Nutrition segmentet i Yara Sverige. Genom att samla in, analysera och aktivt arbeta med rådata från digitala medier fungerar rollen som ett strategiskt stöd i alla våra marknadsaktiviteter.

Det ultimata målet med arbetet är att hjälpa lantbrukare att bli medvetna om värdet av Yaras lösningar genom att koppla produkt, kunskap, service och verktyg tillsammans till en digital plattform. Samtidigt skall vi ge våra distributörer stöd i att öka värdet av Yaras lösningar till lantbrukare.

Yara har nyligen blivit rankad som nummer 10 av 50 företag i topp på FORTUNES prestigefulla ”Changing the world”-lista för företag som når framgång genom att göra gott för världen. Låter det intressant? Läs mer på Fortunes hemsida på http://fortune.com/2017/09/07/these-50-companies-are-changing-the-world/?iid=sr-link1 !